خدمات ما

کسری الکترونیک سپاهان ارائه خدمات و محصولاتی فراتر از انتظار

تابلوهای کنترلحفاظت پست های انتقال

تابلو های AC/DC

فیکس و کشویی

تابلوهای فشار متوسط

(کمپکت و کشویی)

تابلو های مخابراتی

(PLC- RTU –HVI – SCADA  و…)
آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

130+مشتری راضی
57کارخانه
425+پروژه

محصولات شاخص ما

image

بومی سازی ،طراحی و مهندسی

 

قطعات و تجهیزات تحریمی و خارج از رده تولید

تابلو های کنترل پروسس(PLC)

سرور (PC) ،میمیک و دیاگرام

تابلوهای طرح ریتال

تابلوهای (نیم پیچ ومهره)

و (تمام پیچ و مهره)

تابلو های توزیع ، اندازه گیری

 

بانک های خازنی ، سنکرونایزینگ و کنترل رله
تابلوهای AC/DC
( فیکس-کشویی-میز فرمان-سیواکن)

محصولات
تولیدی
شرکت
مهندسی
کسری
الکترونیک سپاهان 

معرفی

همکاران ما

تماس بگیرید